Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

CİSÜ Platformu Savunuculuk Koordinatörü Filiz Kocaboğa ve TAPV Kadınları Güçlendirme Programı Koordinatörü Hazal Günel'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz "Kadınların Cinsel/Üreme Sağlığı Hizmetlerine Erişimi" konulu webinar programına başvurularınızı bekliyoruz. Link bio'da📢➡️

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Güçlenme Danışmanı Gül Erdost ile "Kadın, Göç ve Güçlenme" konu başlıklı webinar programımızı gerçekleştirdik.
-Ayrımcılık
-Göçmen Kadın Olmak
-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
-Güçlenme/Yardım
-Güçlenme Süreci
kavramları hakkında bilgilendik, birlikte tartıştık ve kadınların hak temelli güçlenmesine dönük fikirler geliştirdik.

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Güçlenme; kişilerin kendi yaşamları ve koşulları üzerinde kontrol kazanarak, toplumsal dezavantajlarla ve eşitsizliklerle mücadele edebilecek donanımı elde etmesini ifade eder. (Thompson, 1998;Akt.Thompson,2013)

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Güçlenmenin Yolları:
-Sosyal yaşama katılım ortamlarının arttırılması,
-Örgütlenme, bir arada bulunma, topluluk olarak çalışma ve dayanışma süreçleri,
-Tüm çalışma ortamlarında aktif katılım yöntemi uygulamaları.

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gör. Gonca BURAN ile “İklim Değişikliğinin Kadın Kanserlerine Etkisi” konu başlıklı webinar programımızı gerçekleştirdik.

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Kadın kanserlerinde mevcut durum nedir? Peki iklim değişikliği kadının sağlık hakkını hangi düzeyde etkiler? Sağlık sistemi dirençliliğini düşündük mü?

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

İklim değişikliği kadın kanserlerini nasıl etkiler? Hiç düşündük mü?

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

İklim krizinde ve afet durumlarına yönelik oluşturulacak strateji ve eylem planlarında bedensel, zihinsel, görme ve işitme gibi engel gruplarının özel olarak değerlendirilmesi gerektiği webinar programında ele alınmıştır.

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

İklim eylemine yönelik politikalarda engellilerin de ihtiyaçları ele alınmalı ve kapsayıcı politikalar oluşturulmalıdır.

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Afet risk azaltma politikalarının kapsayıcı olduğunu düşünüyor musunuz?

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

5 Eylül 2022 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümünden Doç. Dr. Melis Gönülal ile "İklim Değişikliğinin Cilt Sağlığı Üzerine Etkisi" webinar programını gerçekleştirdik. İklim değişikliğinin kadın sağlığını farklı boyutlarda nasıl etkilediği üzerine konuştuk.

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Isı, ultraviyole ışınları, sıcaklık, nem, rüzgar gibi hava olayları değişimleri bazı cilt hastalıklarında yüksek risk oluşturmaktadır. Bu oran kırsalda yaşayan ve tarım sektöründe çalışan kadınları iki kere dezavantajlı konuma düşürmektedir.

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi cilt hastalıklarında da erken tanı ve tedavi süreci olumlu etkileyecektir.

Kadınsaya Hoşgeldiniz
adadasd

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Ertem ile gerçekleştirdiğimiz Webinar programında, kadının sağlık hakkı, kadın kanserleri, kilit grupların sağlık hakkına erişimi, sorunlar ve çözüm önerileri ile pandemi sonrasında sağlık hak ihlallerine yönelik çözüm önerileri konularını ele aldık.

previous arrow
next arrow