bir adım öndesin
adadasd

"Bir Adım Öndesin!"

TAPV 1 Aralık Gençlik Fonu kapsamında hazırladığımız "Bir Adım Öndesin!" isimli projemiz desteklenmeye uygun bulunmuştur.>>

HIV/AIDS enfeksiyonunun tanı ve tedavi sürecinin yaşayan gerçek özneler tarafından “storytelling” yaklaşımı ile anlatıldığı, gençlerin doğru bilgiye erişimlerinin sağlanması amacıyla çekimini yaptığımız "Bir Adım Öndesin" filmini izlemek için tıklayınız.

HIV webinar
adadasd

“Kendimizi Sınamak:
HIV'i Bitirmek İçin Eşitliğe Ulaşmak"
Webinar Programını Gerçekleştirdik.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. HÜLYA ÖZKAN ÖZDEMİR ile “Kendimizi Sınamak: HIV’i Bitirmek İçin Eşitliğe Ulaşmak” webinar programını gerçekleştirdik.

Kendini sınamak
adadasd

“Kendimizi Sınamak:
HIV'i Bitirmek İçin Eşitliğe Ulaşmak"
Webinar Programını Gerçekleştirdik.

kendini sınamak 2
adadasd

“Kendimizi Sınamak:
HIV'i Bitirmek İçin Eşitliğe Ulaşmak"
Webinar Programını Gerçekleştirdik.

Cinsel Üreme Sağlığı
adadasd

- Aile planlaması hizmetlerine, gebeliği önleyici yöntemlere erişimde mevcut durum nedir? Yöntemlere erişememek nelere sebep oluyor?
- İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması hizmetlerine erişim ne kadar mümkün? sorularına cevap aradığımız webinarımızı gerçekleştirdik.

Cinsel Üreme 2
adadasd

Güvenli, zamanında, karşılanabilir ve saygılı kürtaj hizmetlerine erişim eksikliği, kritik bir halk sağlığı ve insan hakları sorunudur.

Cinsel Üreme 3
adadasd

TNSA 2018 verilerine göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı bir önceki verilere göre 2 kat artış gösterip %12 olarak belirlenmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki sistemin değişmesi ile aile planlaması danışmanlık hizmetlerine erişimde sıkıntılar gözlenmektedir.

Kadın Göç ve Güçlenme
adadasd

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Güçlenme Danışmanı Gül Erdost ile "Kadın, Göç ve Güçlenme" konu başlıklı webinar programımızı gerçekleştirdik.
-Ayrımcılık
-Göçmen Kadın Olmak
-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
-Güçlenme/Yardım
-Güçlenme Süreci
kavramları hakkında bilgilendik, birlikte tartıştık ve kadınların hak temelli güçlenmesine dönük fikirler geliştirdik.

Kadın Göç ve Güçlenme 2
adadasd

Güçlenme; kişilerin kendi yaşamları ve koşulları üzerinde kontrol kazanarak, toplumsal dezavantajlarla ve eşitsizliklerle mücadele edebilecek donanımı elde etmesini ifade eder. (Thompson, 1998;Akt.Thompson,2013)

Kadın Göç ve Güçlenme 3
adadasd

Güçlenmenin Yolları:
-Sosyal yaşama katılım ortamlarının arttırılması,
-Örgütlenme, bir arada bulunma, topluluk olarak çalışma ve dayanışma süreçleri,
-Tüm çalışma ortamlarında aktif katılım yöntemi uygulamaları.

İklim Değişikliği 1
adadasd

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gör. Gonca BURAN ile “İklim Değişikliğinin Kadın Kanserlerine Etkisi” konu başlıklı webinar programımızı gerçekleştirdik.

İklim Değişikliği 2
adadasd

Kadın kanserlerinde mevcut durum nedir? Peki iklim değişikliği kadının sağlık hakkını hangi düzeyde etkiler? Sağlık sistemi dirençliliğini düşündük mü?

İklim Değişikliği 3
adadasd

İklim değişikliği kadın kanserlerini nasıl etkiler? Hiç düşündük mü?

İklim Değişkliği 4
adadasd

İklim krizinde ve afet durumlarına yönelik oluşturulacak strateji ve eylem planlarında bedensel, zihinsel, görme ve işitme gibi engel gruplarının özel olarak değerlendirilmesi gerektiği webinar programında ele alınmıştır.

iklim değişikliği_engelli olmak
adadasd

İklim eylemine yönelik politikalarda engellilerin de ihtiyaçları ele alınmalı ve kapsayıcı politikalar oluşturulmalıdır.

iklim değişikliği_engelli olmak 2
adadasd

Afet risk azaltma politikalarının kapsayıcı olduğunu düşünüyor musunuz?

iklim değişikliği_cilt sağlığı 1
adadasd

5 Eylül 2022 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümünden Doç. Dr. Melis Gönülal ile "İklim Değişikliğinin Cilt Sağlığı Üzerine Etkisi" webinar programını gerçekleştirdik. İklim değişikliğinin kadın sağlığını farklı boyutlarda nasıl etkilediği üzerine konuştuk.

iklim değişikliği_cilt sağlığı 2
adadasd

Isı, ultraviyole ışınları, sıcaklık, nem, rüzgar gibi hava olayları değişimleri bazı cilt hastalıklarında yüksek risk oluşturmaktadır. Bu oran kırsalda yaşayan ve tarım sektöründe çalışan kadınları iki kere dezavantajlı konuma düşürmektedir.

iklim değişikliği_cilt sağlığı 3
adadasd

Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi cilt hastalıklarında da erken tanı ve tedavi süreci olumlu etkileyecektir.

pandemi sonrası KSH
adadasd

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Ertem ile gerçekleştirdiğimiz Webinar programında, kadının sağlık hakkı, kadın kanserleri, kilit grupların sağlık hakkına erişimi, sorunlar ve çözüm önerileri ile pandemi sonrasında sağlık hak ihlallerine yönelik çözüm önerileri konularını ele aldık.

previous arrow
next arrow